Home

boek

Polder Poëzie stopt met het

Literair Trefpunt Brielle

 

Tijdens de op 9 juni 2016 gehouden Algemene Ledenvergadering van onze vereniging is unaniem besloten, te stoppen met de tot nu toe door onze vereniging georganiseerde poëzie middagen: het Literair Trefpunt Brielle.
De redenen voor dit besluit zijn divers.
De afgelopen periode zijn drie leden ons door overlijden ontvallen, terwijl een lid wegens gezondheidsproblemen heeft moeten bedanken. De dichtersgroep is hierdoor aanzienlijk kleiner geworden.
Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de overgebleven leden, waaronder twee 90-jarigen, komt het organiseren van de poëzie middagen op de schouders van slechts enkele leden te rusten. Dat is een te zware belasting geworden. Diverse pogingen om jongere dichters voor onze activiteiten te interesseren, zijn helaas zonder resultaat gebleven.
Gedurende de 20 jaar sinds de oprichting van onze vereniging is door Polder Poëzie aan diverse jonge en/of onontdekte dichters een podium geboden, waardoor zij in de belangstelling van andere dichtersgroepen kwamen. Ook zijn wij van mening, dat mede door onze activiteiten op de Zuid-Hollandse eilanden tal van nieuwe dichtersgroepen zijn ontstaan, terwijl ook het aantal culturele activiteiten waarbij dichters en schrijvers optreden belangrijk is toegenomen. Hierdoor hebben wij volledig aan onze doelstelling, het promoten van poëzie en proza in de ruimste zin van het woord, voldaan.

Met vriendelijk groet,

de leden van Polder Poëzie