Blog

cl - tentoonstelling Martelaren van Gorcum

Burgemeesters openen tentoonstelling in elkaars stad

Brielle-Gorinchem, juni 2017

Op zaterdagochtend 24 juni a.s. opent Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, in Gorinchem een tentoonstelling in het Gorcums museum. In de middag opent zijn ambtgenoot Govert Van Veldhuijzen, burgemeester van Gorinchem, een tentoonstelling in Historisch Museum Den Briel.

150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum
De tentoonstellingen maken deel uit van het publieksprogramma 150 Jaar Herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum dat de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem gezamenlijk organiseren. In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag, werden negentien rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De negentien geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint-Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.

Met het publieksprogramma worden niet alleen de historische feiten herdacht, maar wordt ook beoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de noodzaak van onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.

Publieksopening
De tentoonstelling in het Gorcums museum is voor het publiek geopend vanaf zaterdag 24 juni; de tentoonstelling in het Historisch Museum Den Briel is voor het publiek geopend vanaf 25 juni.

Onderwijsprogramma
Op 28 en 29 juni nemen meer dan 300 Brielse en Gorcumse leerlingen deel aan een speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld educatief programma wat zich afspeelt in Gorinchem en in Brielle, waaronder het bedevaartsoord.

Gorcums Museum Bedevaartskerk Historisch Museum Den Briel
Grote Markt 17 Gorinchem Rik 5 Brielle Markt 1 Brielle

www.gorcumsmuseum.nl
www.martelarenvangorcum.nl
www.historischmuseumdenbriel.nl