Activiteiten

Klik hier voor een korte PowerPoint-presentatie waarin de bijzonderheden met geluidsvoorbeelden worden toegelicht.

Klik hier voor een impressie van de inwijding van de nieuwe klokken.

luisteren

Activiteiten

Bespelingen
Stadsbeiaardier Peter Bremer speelt gedurende de zomer (april t/m september) iedere zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. In de winter (oktober t/m maart) speelt hij op zaterdag om de twee weken op de genoemde tijd.

Zomeravondconcerten
In de zomermaanden juli en augustus zijn er beiaardconcerten op de maandagavonden van 19.00 tot 20.00 uur. Een van de concerten is een zg. nachtconcert en vindt plaats van 21.30 tot 22.30 uur.

Op de luisterplaats voor het Merulahuis wordt er tijdens deze concerten gratis koffie en thee geschonken. Op het nachtconcert is er wijn en branden er fakkels. Klik hier voor een overzicht.

Nieuwe klokken
In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd het Hemony-carillon uitgebreid tot de huidige grootte van 47 klokken. Er was toen echter geen geld voor twee belangrijke basklokken, een bes- en een es-klok. Een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting, de Stichting Voltooiing Carillon Brielle, heeft daar wat aan gedaan. De nieuwe bes-klok is nu de grootste carillonklok en de nieuwe es-klok is tevens luidklok.

In 2010 was het 350 jaar geleden dat de Hemony-klokken in de ‘Brielse dom’ kwamen te hangen. Het was dan ook passend in dat jaar het carillon uit te breiden.