Feiten

Wat u moet weten over het Brielse carillon

Het carillon is eind 2010 met twee basklokken uitgebreid. Een Bes- en een Es-klok. De laatste doet ook dienst als luidklok. De Vrienden van het Brielsche Carillon en het Briels Klokkenluidersgilde hebben hiertoe samengewerkt. De kosten bedroegen ruim € 150.000.

Het uurwerk met speeltrommel staat nog steeds in de toren, maar is niet meer in gebruik. De wens bestaat om dit unieke objekt te restaureren.

Alle speelklokken bij elkaar wegen maar liefst 12.622 kg! Tel je de luidklokken daar nog bij dan kom je op 18.805 kg.

Een boekje over het carillon van de hand van Mevr. Dr. L.J. Meilink-Hoedemaker kost € 10 en is te bestellen bij de secretaris: A. Sars, Maarland Nz. 40, 3231 CG Brielle.

Sinds 1989 is Peter Bremer stadsbeiaardier van Brielle. Peter Bremer studeerde bij Leen ’t Hart en Peter Bakker aan de Nederlandse Beiaardschool en behaalde daar in 1984 het diploma “uitvoerend musicus”. Hij is de vaste bespeler van beiaarden in zeven andere plaatsen, t.w. Vught, Valkenswaard, Son, Haastrecht, Zeist, Heusden en Culemborg.

Onze zustervereniging is het “Briels Klokkenluiders-Gilde”. Het BKG heeft de zorg voor de drie luidklokken in de Sint Catharijnetoren, maar ook voor de luidklokken in andere torens in de gemeente Brielle. Op gepaste tijden luiden leden van het BKG de Brielse klokken met de hand.