Blog

Visserijmuseum Zwartewaal

Op vrijdagmiddag 11 oktober zal het Visserijmuseum Zwartewaal aan de Bernissedijk 24 in Zwartewaal officieel worden geopend en toegankelijk zijn voor het publiek.  Het programma wordt later bekend gemaakt.

De inhoudelijke inrichting van het Visserijmuseum is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van Nico de Vries. In het museum wordt de geschiedenis verteld van de riviervisserij en zeevisserij van Zwartewaal vanaf de 16e eeuw t/m medio 20e eeuw. De zeevisserij omvat behalve de visserij op haring ook de beugvaart, die onder te verdelen is in de zoutvaart en de versvaart. Het Visserijmuseum zal objecten tonen uit de museumcollectie en de collectie van de voormalige Historische Werkgroep Zwartewaal, maar ook filmpjes bevatten en interactieve onderdelen voor jong en oud.

Het Visserijmuseum Zwartewaal zal op vrijdag-, zater- en zondag voor het publiek geopend zijn. De publieksopenstelling wordt verzorgd door vijf vrijwillig gastvrouwen.

Het museale vrijwilligersteam van Zwartewaal bevat tevens zes collectieregistratoren. Zij registreren de objecten met tekst en een foto in Adlib, een collectieregistratiesysteem dat wereldwijd in musea wordt gebruikt.

Het logo van het Visserijmuseum is ontworpen door Amber Christen, stagiaire vanuit de opleiding geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Historisch Museum Den Briel
Van zondag 16 juni t/m zondag 8 september 2019 presenteert Historisch Museum Den Briel de tentoonstelling “De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden Eeuw”.

Met schilderijen (18!), prenten, tekeningen, penningen en bustes wordt een beeld gegeven van het leven van Johan de Witt (1625-1672) en zijn oudere broer Cornelis (1623-1672). Cornelis was ruwaard van Putten; zijn Hof was gevestigd in Geervliet.
Veel aandacht is er voor de Tocht naar Chatham en de toedracht van de moord op de broers op 20 augustus 1672.
Met de tentoonstelling wordt de nieuwe, tot museumzaal heringerichte Cornelia van der Lindenzaal officieel in gebruik genomen.

Gastconservator en publicatie
Dr. Ronald Prud’homme van Reine, gespecialiseerd in onder meer de gebroeders De Witt, stelde als gastconservator de tentoonstelling samen. Van zijn hand is ook de rijk geïllustreerde publicatie die de tentoonstelling begeleidt.

Bruiklenen
De tentoonstelling omvat bruiklenen van het Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Haags Historisch Museum, Mauritshuis, Museum De Gevangenpoort, Museum Rotterdam, Koninklijke Bibliotheek, Dordrechts Museum, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en het Streekarchief Voorne-Putten.

Topstuk in bruikleen van het Louvre
Het pronkstuk van de tentoonstelling is de gouden beker die Cornelis de Witt in 1667 ten geschenke kreeg van de Staten van Holland. De beker wordt in bruikleen gegeven door Musée de Cluny (eigenaar) en Musée du Louvre (beheerder).

Storytrail
Voor de gelegenheid heeft theatergezelschap Stadsavonturen een bloedstollende storytrail over de gebroeders De Witt in Brielle ontwikkeld. Deze theaterwandeling door Brielle vindt plaats op 15 juni om 19.15 uur, vertrekt vanaf de Markt en eindigt in de Catharijnekerk. De theaterwandeling wordt op meerdere dagen aangeboden.
Reserveren is noodzakelijk: www.storytrail.nl/stadswandeling-brielle

Tentoonstelling in Geervliet
Met de stichting Oud-Geervliet trekt het Historisch Museum Den Briel deze zomer samen op in de kennisoverdracht en de organisatie van publieksactiviteiten rondom de gebroeders De Witt. Op 22 juni opent in het stadhuis van Geervliet een tentoonstelling over Cornelis de Witt.


Bekijk de culturele agenda van Brielle via de Cultuurladder.