Volksuniversiteit Brielle

Volksuniversiteit Brielle

De Volksuniversiteit Brielle, stelt zich tot doel inwoners van Brielle en omgeving makkelijk toegankelijke mogelijkheden te bieden om hun kennis en vaardigheden te vermeerderen resp. om zich cultureel en maatschappelijk te vormen. Zij richt zich daarbij voornamelijk op die onderwerpen, die andere plaatselijke of regionale instellingen niet in hun pakket hebben.

De Volksuniversiteit Brielle is een zelfstandige stichting. Voor bepaalde zaken werkt ze samen met volksuniversiteiten in de regio.

Volksuniversiteit Brielle
Postbus 95
3230 AB Brielle

E-mail: vubrielle@hotmail.com

www.volksuniversiteitbrielle.nl